ธนาคารกรุงเทพ เร่งช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ ผ่านมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ เร่งช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ  ผ่านมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

แบงก์กรุงเทพ เดินหน้าดูแลช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล เพื่อให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนในระยะยาว

      นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากการบริโภคภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยว หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการต่างๆ

      แต่จากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน และค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงต้นทุนรายจ่ายดอกเบี้ยที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคต 

      สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าธุรกิจ SME และลูกค้าบุคคล ที่ยังได้รับผลกระทบจากการจ้างงาน หรือรายได้ที่ยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด ธนาคารกรุงเทพมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงยังคงดูแลช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่ออย่างตรงจุด ทันการณ์ และได้ผลจริง

     โดยมีมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล เพื่อให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้

ธนาคารกรุงเทพ เร่งช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ  ผ่านมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน      

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้ามีหลายรูปแบบ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลูกค้า เช่น การพิจารณาปรับลดยอดผ่อน ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย โอนทรัพย์ชำระหนี้ ให้สินเชื่อใหม่ การขยายวงเงินบัตรเครดิตจาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน 

     นอกจากนี้ยังมีการรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่ไม่มีหลักประกัน (Debt Consolidation)

      ธนาคารให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และทันเวลา พร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่อยู่เคียงข้าง และก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกันในทุกสถานการณ์ และคาดหวังได้เห็นลูกค้าทุกรายสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้

   ทั้งนี้ ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ สำนักธุรกิจที่ดูแลสินเชื่อของท่าน หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ และบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 02-645-5555 หรือ www.bangkokbank.com 

   ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร./

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์