ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.419 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.062 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.419 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.062 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (10 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.419 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (9 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.481 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.062 บาท/ดอลลาร์)