Zipmex ทยอยคืน บิตคอยน์-อีเธอเรียม เริ่มวันนี้ 11ส.ค.65

Zipmex ทยอยคืน บิตคอยน์-อีเธอเรียม เริ่มวันนี้ 11ส.ค.65

Zipmex ทยอยคืน 0.0045 บิตคอยน์-0.08 อีเธอเรียม เริ่มวันนี้ 11ส.ค.65 โดยให้เท่าเทียมกันทุกคน Zipmex Group เร่งระดมทุนเปิด Z wallet เต็มเครื่อง มุ่งพัฒนา-ปรับแผนเหรียญ ZMT

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ให้กับลูกค้า นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจ และถือว่าสินทรัพย์ของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงให้ทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ Z Wallet

 

เพื่อเรียกความเชื่อมั่น และคลายความกังวลใจให้แก่ลูกค้า และนักลงทุน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ ได้ทยอยเปิดให้บริการ Z Wallet ตามที่ได้ให้คำสัญญาเอาไว้ โดยได้มีการทยอยโอนเหรียญจาก Z Wallet ไปยัง Trade Wallet ของลูกค้า ซึ่งเริ่มจากเหรียญที่ไม่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ได้แก่ เหรียญSolana (SOL), เหรียญ Ripple (XRP) และ เหรียญ Cardano (ADA) ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการโอนสินทรัพย์ทั้งสามเหรียญดังกล่าว เป็นการโอนเหรียญแบบ 100% 

ในส่วนของเหรียญ BTC และ ETH ทางบริษัท Zipmex Pte, Ltd. มีการวางแผนที่จะทยอยโอนเหรียญไปยัง Trade Wallet ของลูกค้าทุกท่าน ที่ถือทั้งสองเหรียญดังกล่าวใน Z Wallet โดยจะแบ่งเป็นรอบ และจะมีรอบถัดไปตามแผนการที่วางเอาไว้ โดยในรอบแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - ผู้ถือเหรียญ Ethereum (ETH) จะได้รับ ETH จาก Z Wallet โอนเข้าไปยังTrade Wallet เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 0.08 ETH โดยทุกท่านจะได้รับในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งผู้ถือเหรียญที่มีสินทรัพย์จำนวนน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.08 ETH จะได้รับสินทรัพย์ครบเต็มจำนวน

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - ผู้ถือเหรียญ Bitcoin (BTC) จะได้รับ BTC จาก Z Wallet โอนเข้าไปยัง Trade Wallet เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 0.0045 BTC โดยทุกท่านจะได้รับในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งผู้ถือเหรียญที่มีสินทรัพย์จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0045 BTC จะได้รับสินทรัพย์ครบเต็มจำนวน

ทั้งนี้ แผนการทยอยโอนเหรียญดังกล่าว จะทำให้ลูกค้าส่วนมากได้รับเหรียญทั้ง 5 เหรียญ คืนอย่างครบถ้วนเข้าสู่Trade Wallet ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม การโอนเหรียญในวันที่ 11 และ 16 สิงหาคม 2565 เป็นเพียงแผนการขั้นแรกของการทยอยโอนเหรียญเข้าสู่ Trade Wallet ของลูกค้าทุกท่านพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบพร้อมกันในทุกประเทศ 

อย่างไรก็ตาม แผนการแก้ปัญหาในระยะยาวของ Zipmex Group ในขณะนี้ มีเป้าหมายหลักคือการเร่งระดมทุน เพื่อเปิดให้บริการ Z Wallet โดยเร็วที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อทยอยโอนเหรียญส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าจนครบ เป็นระยะ ๆ และทางบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าถึงแผนการดำเนินงาน และเวลาที่แน่ชัดให้แก่ผู้ใช้งานทุกท่านทราบต่อไป

ประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของเหรียญ ZMT

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเหรียญ ZMT ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะมีการปรับแผนกลยุทธ์และแนวทางของ ZMT ร่วมกับนักลงทุนที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมแผนการพัฒนาด้านนี้อีกครั้ง โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ZMT จะเดินหน้าและเติบโตไปได้อย่างมีนัยสำคัญ และจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ