บอร์ดสลากฯ เคาะหวย 3 ตัวเดือน ก.ย.นี้ คาดออกได้ปีหน้าใบละ 50 บาท

บอร์ดสลากฯ เคาะหวย 3 ตัวเดือน ก.ย.นี้ คาดออกได้ปีหน้าใบละ 50 บาท

"ธนวรรธน์" เผยบอร์ดสลากฯ เคาะหวย 3 ตัวเดือน ก.ย.นี้ คาดออกได้ปีหน้าใบละ 50 บาท รางวัลเลขท้าย 2 ตัวตรง 3 ตัวตรง และ 3 ตัวโต๊ด รวมถึงมีรางวัลแจ็คพ็อต

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65 นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวเลข 3 หลัก และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก ว่า สำนักงานสลากฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาแนวทางผลกระทบต่อสังคม ในการออกสลากเลข 3 ตัว หรือเอ็น 3 และสลากเลข 6 หลัก หรือแอล 6 แล้ว  หลังจากนี้จะนำความเห็นทั้งหมดส่งไปยังสถาบันการศึกษาให้ทำการศึกาผลกระทบด้านต่าง ๆ ในทุกมิติ  จากนั้นจะสรุปเสนอต่อ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนกันยายนนี้  ก่อนจะเสนอกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  ซึ่งหากทุกฝ่ายเห็นชอบคาดว่าจะเริ่มขายสลาก 3 ตัวในช่วงกลางปี 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดขายสลาก 3 ตัว โดยจะมีรางวัลเลขท้าย 2 ตัวตรง 3 ตัวตรง และ 3 ตัวโต๊ด รวมถึงมีรางวัลแจ็คพ็อตด้วย  โดยจะขายในราคา 50 บาท/ใบ

สำนักงานสลากฯ  ยืนยันว่าเป้าหมายหลักในการออกสลากตัวเลข 3 ไม่ได้เข้าไปแข่งกับหวยใต้ดิน แต่ต้องการให้ประชาชนได้ซื้อสลากในราคาที่กฎหมายกำหนด และดูแลผู้ขายเดิมและผู้ขายใหม่ให้อยู่ร่วมกันได้ 

ส่วนการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายผ่านระบบจองล่วงหน้า หลังได้เปิดรับลงทะเบียนมาในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 299,353 ราย หลังจากตัดรายชื่อผู้ที่ได้เป็นตัวแทนสลากดิจิทัลออกไปแล้ว เพื่อนำไปทำการสุ่มคัดเลือกให้ได้จำนวนที่ต้องการ 70,000 ราย

ในส่วนของขั้นตอนก่อนเริ่มดำเนินการสุ่มคัดเลือกนั้น จะเริ่มจากการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำนักงานสลากฯ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องใหม่ไปตรวจสอบ ก่อนจะนำมาลงโปรแกรม excel เพื่อใช้ในการสุ่มคัดเลือก โดยมีตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาร่วมดำเนินการสุ่มคัดเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมอบ Source Code Program และอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบ Source Code Program ก่อนเริ่มดำเนินการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Source)

จากนั้น เริ่มทำการสุ่มคัดเลือกเรียงทีละภาคเริ่มจากภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้พี่น้องประชาชนรับชมและตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินการไปพร้อมๆ กัน