ส.อ.ท.ปลุกกระแสใช้สินค้า ​'Made in Thailand' 

โครงการ Made in Thailand เป็นนโยบายที่สอท.ผลักดันมาตลอด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไทย​

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เกรียงไกร เธียรนุกุล  ระบุ โครงการ Made in Thailand เป็นนโยบายที่สอท.ผลักดันมาตลอด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไทย​ ส่งเสริมให้เพิ่มการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เกิดการจ้างงานและช่วยพยุงเศรษฐกิจ