ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.5306 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2512 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.5306 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2512 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (9 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.5306 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (8 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.7818 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2512 บาท/ยูโร)