ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.654 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.497 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.654 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.497 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (5 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.654 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (4 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.151 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.497 บาท/ดอลลาร์)