แบงก์รัฐช่วยลูกค้าวิกฤติโควิดกว่า 6.8 ล้านราย 

ผลการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด-19 ช่วง6เดือนแรกปี 2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง

 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคม
สถาบันการเงินของรัฐ​ ฉัตรชัย ศิริไล ระบุ​ ผลการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด-19 ช่วง6เดือนแรกปี 2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง มีลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วถึง 6,887,638 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 1,352,588 ล้านบาท