ก.ล.ต. อัปเดตกรณี Zipmex หลังหารือเจ้าหน้าที่สืบสวน ส่อผิดกฎหมายอื่น

ก.ล.ต. อัปเดตกรณี Zipmex หลังหารือเจ้าหน้าที่สืบสวน ส่อผิดกฎหมายอื่น

ก.ล.ต. อัปเดตกรณี Zipmex หลังจากเข้าหารือเจ้าหน้าที่สืบสวน-เร่งส่งพยานหลักฐานสัปดาห์หน้า ในส่วนที่ส่อผิดกฎหมายอื่น

สานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศอัปเดตกรณี Zipmex อีกครั้ง เผยว่ากำลังดำเนินการตามกระบวนการแลพทำงานร่วมกับผู้เสียหายอย่างใกล้ชิด

และระบุว่าทางสำนักงานฯ ได้มีการเข้าพบพนักงานสอบสวนในส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ “และในสัปดาห์หน้าจะเร่งส่งพยานหลักฐานพร้อมทั้งทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป”

“สานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการรวมทั้งการพิจารณาเอกสารหลักฐาน และทำงานร่วมกับตัวแทนผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้เข้าพบหารือกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ และในสัปดาห์หน้าจะเร่งส่งพยานหลักฐานพร้อมทั้งทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อใป"

ก.ล.ต. อัปเดตกรณี Zipmex หลังหารือเจ้าหน้าที่สืบสวน ส่อผิดกฎหมายอื่น