ก.ล.ต.เผย วอลุ่มเทรด ตลาด 'คริปโทฯ' ไทย ก.ค. ร่วง 72.2% อยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท

ก.ล.ต.เผย วอลุ่มเทรด ตลาด 'คริปโทฯ' ไทย ก.ค. ร่วง 72.2% อยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท

ก.ล.ต.เผย วอลุ่มเทรด ตลาด'คริปโทเคอร์เรนซี' ไทย เดือนมิ.ย. ร่วง 72.2% อยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด จากระดับ 2.5 แสนล้านบาท ในเดือนม.ค. 64 และบัญชีผู้ซื้อขายในประเทศไทยเดือนก.ค.เคลื่อนไหว 2.5 แสนบัญชี ต่ำสุดในรอบ 1 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยรายงานตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก (5 ส.ค.2565)  มีมูลค่าตามราคาตลาด อยู่ที่ประมาณ 0.97 ล้านล้านดอลลาร์ ซื้อขายต่อวัน 76.63 พันล้านดอลลาร์

ก.ล.ต.เผย วอลุ่มเทรด ตลาด 'คริปโทฯ' ไทย ก.ค. ร่วง 72.2% อยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท

โดยมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย เดือนก.ค.2565 ลดลง 72.2% มาอยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด จากระดับ 2.5 แสนล้านบาท ในเดือน ม.ค.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค.2565)

ก.ล.ต.เผย วอลุ่มเทรด ตลาด 'คริปโทฯ' ไทย ก.ค. ร่วง 72.2% อยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท

รวมทั้งจำนวนบัญชีซื้อขายที่มีการเคลื่อนไหว ของผู้ซื้อขายประเภททุนบุคคลในประเทศ เดือนมิ.ย.2565 มีการเคลื่อนไหว 251,000 บัญชี จากทั้งหมด 2,867,231 บัญชี ซึ่งลดลงต่ำสุดในรอบ 1 ปี 

ก.ล.ต.เผย วอลุ่มเทรด ตลาด 'คริปโทฯ' ไทย ก.ค. ร่วง 72.2% อยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2565 มูลค่าซื้อขายสะสมแยกประเภทสินทรัพย์พบว่าค่อนข้างกระจายตัว โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สูงสุดบนศูนย์ซื้อขายในประเทศไทย ได้แก่ ธีเทอร์ (Tether) มีมูลค่าซื้อขาย 1.1 แสนล้านบาท ,บิตคอยน์ (Bitcoin) 9.06 หมื่นล้านบาท และ อีเธอเรียม (Ethereum) มีมูลค่าซื้อขาย  61.88 หมื่นล้านบาท

ก.ล.ต.เผย วอลุ่มเทรด ตลาด 'คริปโทฯ' ไทย ก.ค. ร่วง 72.2% อยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์