ไทยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ครั้งแรกของโลกกับการจำลองการประชุมรูปแบบ COP (ค็อป) ในการประชุม TCAC (ที-แคค) ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ” ติดตามได้จากรายงาน เกวลี ปลัดกอง รายงานสดจาก ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยจะจัดให้มีการจำลองการประชุมรูปแบบ COP ของสหประชาชาติ การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งการจัดนิทรรศการ เวทีเสวนาร่วมแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทุกภาคส่วน

โดยในวันนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เป้าหมาย Net zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลก” 
โดยนายกฯได้ส่งมอบโล่ให้กับเยาวชนเพื่อเป็นสัญลักษณ์การส่งออกการดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศให้คนรุ่นใหม่

โดยในช่วงบ่ายจะมีการบรรยาย คาร์บอนอุเบกขาและกรรมพอเพียงโดยพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธ์ิ หลังจากนั้นจะเป็นการเสวนา หัวข้อ”เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ และธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน”