กกพ.เลื่อนแถลงขึ้นค่าไฟ งวด ก.ย.-ธ.ค. อีกรอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เลื่อนแถลงข่าวการชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เลื่อนแถลงข่าวการชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 โดยเป็นการแจ้งก่อนเวลาแถลงจริงเล็กน้อย เพราะเดิมแจ้งลงทะเบียนสื่อ เวลา 10.00 น. และเริ่มแถลงข่าว 10.30 น. โดยส่งข้อความระบุว่า

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอแจ้งเลื่อน “การชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) รอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565” ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565ไปอย่างไม่มีกำหนดจึงขออภัยอย่างสูงกับสื่อมวลชนทุกท่าน มา ณ ที่นี้”

การเลื่อนแถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเดิมกำหนดแถลงข่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เพราะมีกระแสข่าวความไม่พอใจของรัฐบาลในการบริหารค่าไฟของ กกพ.เตรียมขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่(กันยายน-ธันวาคม2565) เป็น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบัน(พ.ค.-ส.ค.65) ค่าเอฟทีอยู่ที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐาน 3.79 บาทต่อหน่วย จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่าย 4.72 บาทต่อหน่วย ตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงและผลจากเงินบาทอ่อนค่า

แม้แนวทางนี้ถือเป็นอัตราต่ำสุดเพราะยังไม่มีการคืนหนี้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่แบกรับต้นทุนเชื้อเพลิงมาตั้งแต่ปี 2564 และการรับภาระงวดใหม่นี้จะทำให้กฟผ.แบกรับภาระประมาณถึง 1.7 แสนล้านบาท โดยกกพ.ได้แจ้งมติการประชุมเคาะเอฟทีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ให้ 3 การไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องแจ้งก่อนวันปรับเอฟทีจริงเป็นเวลา 30 วันเนื่องจากรัฐบาลอยากให้กกพ.ขอให้พิจารณาให้รอบคอบและให้มาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยด้วย