“อิมแพ็ค” ลุยจัดงานด้านพลังงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ก.ย.นี้

“อิมแพ็ค” ลุยจัดงานด้านพลังงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ก.ย.นี้

“อิมแพ็ค” ลุยจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ “LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022” คาดผู้ประกอบการทั้งจากไทยและต่างประเทศ 150 แบรนด์ชั้นนำ มีกลุ่มผู้ร่วมเจรจาธุรกิจและสัมมนารวมกว่า 3,000 คน ตลอด 3 วันจัดงาน 21-23 ก.ย.65

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ข้อมูลตลาด LED ของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นหรือในระยะสั้น (CAGR) อยู่ที่ 28.3 % ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2565 คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 1.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภายในปี 2565 ได้รับการสนับสนุนและการลงทุนจากรัฐบาล ด้วยราคาไฟ LED ที่ลดลง การเปลี่ยนไฟถนนไปใช้ไฟ LED รวมถึงการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่ตลาด LED มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายเมืองส่งผลพวงต่อโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดความต้องการด้านพลังงานทั้งอาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย

จากปัจจัยดังกล่าว รวมถึงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คลี่คลายดีขึ้น มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ทำให้บรรยากาศโดยรวมผ่อนคลาย ทางอิมแพ็ค จึงร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ หรือ แอลอีดี เอ็กซโป ไทยแลนด์ พลัส สมาร์ทเทค อาเซียน 2022 (LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022)

“อิมแพ็ค” ลุยจัดงานด้านพลังงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ก.ย.นี้

โดยมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT เป็นผู้ร่วมจัดงานหลัก พร้อมด้วยองค์กรไทยและนานาชาติร่วมสนับสนุน อาทิ กระทรวงพลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าและแสงสว่างประเทศญี่ปุ่น  สมาคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเทศมาเลเซีย Good Light Group และอีกมากมาย  

มุ่งหวังให้งานครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญส่งเสริมการใช้ไฟ LED ซึ่งเป็นแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงผลักดันวาระเกี่ยวกับอุตสาหกรรม LED ในประเทศไทย จึงเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน ถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรม LED ระดับภูมิภาคจะกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งบนพื้นที่จริงรวมกว่า 5000 ตร.ม. อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565

ภายใต้แนวคิด “‎เชื่อมต่อนวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน คาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการกว่า 150 แบรนด์ชั้นนำ และมีผู้เข้าชมงานกว่า 3,000 รายจากทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านงานสัมมนาวิชาการแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรม LED ในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ แสงสว่างอัจฉริยะ IoT และการเชื่อมต่อ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนรวมไปถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป็นต้น  

“อิมแพ็ค” ลุยจัดงานด้านพลังงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ก.ย.นี้