ก.ล.ต.ไฟเขียว 3 บริษัท ลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.ไฟเขียว 3 บริษัท ลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.ไฟเขียว 3 บริษัท “ที บ็อกซ์ - คอยน์ดี - บลจ.ลีฟ แคปปิตอล” ลุยประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นศูนย์ซื้อขาย - ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล - ผู้จัดการเงินทุน

แม้ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี และมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าปี 2565 ถือเป็นตลาดขาลงของคริปโทฯ อย่างเต็มรูปแบบ 

ก.ล.ต.ไฟเขียว 3 บริษัท ลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

แต่สำหรับ ตลาดคริปโทฯ ไทยยังคงคึกคัก ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือก.ล.ต. โดยล่าสุดมี 3 บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต

บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ T-BOX ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) แต่ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ​โดยบริษัทจดทะเบียนวันที่ 22 ส.ค.2561 มีทุนจดทะเบียน 55.2 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานปีล่าสุด ปี 2564 บริษัท ที-บ็อกซ์ มีรายได้รวม 52,652 บาท และขาดทุน 4.1 ล้านบาท

​บริษัท คอยน์ดี จำกัด หรือ Coindee ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset ​Advisory Service) และผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)​​

แต่ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ​​ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนวันที่ 21 เม.ย.2564 มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท โดยมีดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลผลการดำเนินงานปีล่าสุด ปี 2564 มีรายได้ 9 บาท และขาดทุน 30.3 ล้านบาท

​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟ แคปปิตอล จำกัด หรือ LIEF CAPITAL  ASSET MANAGEMENT ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) แต่ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนวันที่ 5 ต.ค.2563 มีทุนจดทะเบียน 26.2 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคลผลการดำเนินงานปีล่าสุด ปี 2564 มีรายได้1.3 แสนบาท และขาดทุน 3.4 ล้านบาท

ดังนั้น ในขณะนี้ประเทศไทย มีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวนทั้งหมด 9 บริษัท มีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวนทั้งหมด 8 บริษัท มีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล 2 แห่ง และผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 3 แห่ง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์