"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 2 ส.ค.2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 80 สตางค์

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 2 ส.ค.2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 80 สตางค์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสร่วง 4.73 ดอลล์กังวลภาคการผลิตจีน-ยุโรปซบ

- เติมด่วน! ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 80 สตางค์ มีผลพรุ่งนี้

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 2 สิงหาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.38 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 46.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 2 ส.ค.2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 80 สตางค์

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 2 สิงหาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 2 สิงหาคม 2565

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.58 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.85 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 48.76 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 2 สิงหาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 46.56 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 2 ส.ค.2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 80 สตางค์