แก้ปัญหา ‘รากหญ้า’ โจทย์สำคัญของรัฐบาล

TDRI ปีนี้หวังว่าเศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสฟื้นตัวได้มากกว่าปีที่แล้วที่ฐานการเติบโตค่อนข้างต่ำเนื่องจากมีการล็อกดาวน์ หลังจากการคลายล็อกดาวน์ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริโภค

 
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ระบุ ปีนี้หวังว่าเศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสฟื้นตัวได้มากกว่าปีที่แล้วที่ฐานการเติบโตค่อนข้างต่ำเนื่องจากมีการล็อกดาวน์ หลังจากการคลายล็อกดาวน์ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริโภค หนุนเสริมด้วยมาตรการกระตุ้นต่างๆ จากภาครัฐ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน มีผลทำให้เศรษฐกิจคึกคักมากขึ้น

นอกจากนี้ การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ง่ายขึ้นทำให้ภาคการท่องเที่ยวมีโอกาสฟื้นตัวได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นปี 2565 คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ใกล้ 3% แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจเพราะตั้งแต่เกิดโควิด-19 เศรษฐกิจติดลบไปกว่า 6% แม้ปีนี้จะเริ่มฟื้นแต่ยังไม่ถึงระดับก่อนเกิดโควิด การจ้างงานในเชิงของจำนวนกลับมาเท่าก่อนเกิดโควิดแล้ว แต่ในแง่ของรายได้ยังน้อยกว่าก่อนเกิดโควิด เพราะฉะนั้นแต่ละภาคเศรษฐกิจยังฟื้นตัวด้วยอัตราที่แตกต่างกัน แต่ละกลุ่มยังฟื้นตัวไม่เสมอภาค แต่โดยรวมแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 

ขณะที่ความท้าทายอยู่ที่เศรษฐกิจโลกที่มีปัญหาค่อนข้างมากจะส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปได้ยาก ประเด็นสำคัญคือ แนวโน้มสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน หากยืดเยื้อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ช้า คาดว่าปลายปี 2566 จะกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 โจทย์สำคัญคือ รัฐบาลต้องแก้ปัญหาให้ถึงกลุ่มรากหญ้า ให้ประชาชนทำมาหากินได้มากกว่าจะให้เศรษฐกิจขยายตัวได้จากทุนใหญ่

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์