GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ปี 3.50% และ 7 ปี 3.90% ขาย 15-17 ส.ค. ผ่าน "เป๋าตัง" และ 9 สถาบันการเงิน

GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ปี 3.50% และ 7 ปี 3.90% ขาย 15-17 ส.ค. ผ่าน "เป๋าตัง" และ 9 สถาบันการเงิน

GULF เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 4 ปี 3.50% ต่อปี และอายุ 7 ปี 3.90% ต่อปี เสนอขาย 15-17 สิงหาคมนี้ ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" และสถาบันการเงิน 9 แห่ง

GULF กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นอายุ 4 ปี ที่ 3.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี ที่ 3.90% ต่อปี เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" และสถาบันการเงินอีก 9 แห่ง เผยหุ้นกู้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มั่นใจได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ตอบโจทย์ทั้งความมั่นคงของผู้ออกหุ้นกู้ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ

GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ปี 3.50% และ 7 ปี 3.90% ขาย 15-17 ส.ค. ผ่าน "เป๋าตัง" และ 9 สถาบันการเงิน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF บริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับสากล กำหนดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ระดับ "A-" และอันดับเครดิตองค์กร "A" แนวโน้ม "คงที่" โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งนี้ แบ่งเป็น "หุ้นกู้ดิจิทัล" อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี เสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท และ "หุ้นกู้ทั่วไป" อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี เสนอขายผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง ประกอบด้วย

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ปี 3.50% และ 7 ปี 3.90% ขาย 15-17 ส.ค. ผ่าน "เป๋าตัง" และ 9 สถาบันการเงิน

ทั้งนี้ GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) มีโครงสร้างหลักแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power Generation Business)
 2. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Business)
 3. ธุรกิจก๊าซ (Gas Business)
 4. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure & Utilities Business)
 5. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

โดยโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ เนื่องจากมีสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ปี 3.50% และ 7 ปี 3.90% ขาย 15-17 ส.ค. ผ่าน "เป๋าตัง" และ 9 สถาบันการเงิน

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ GULF ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่สอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดี เนื่องจาก GULF มีกระแสเงินสดที่มั่นคง จากการที่มีสัญญาระยะยาวกับภาครัฐ ทำให้มีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ รวมถึง GULF มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทั้งราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น หรืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เชื่อว่าผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน และน่าพอใจ นอกจากนี้ GULF ยังมีช่องทางการเสนอขายหลายช่องทาง ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ได้หลากหลาย ทั้งทางแอปฯ "เป๋าตัง" และสถาบันการเงินถึง 9 แห่ง

ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ GULF สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล ผู้ลงทุนสามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ "เป๋าตัง" โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน แอปฯ "เป๋าตัง" และวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ทางเว็บไซต์ krungthai หรือสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ส่วนหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819 (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ปี 3.50% และ 7 ปี 3.90% ขาย 15-17 ส.ค. ผ่าน "เป๋าตัง" และ 9 สถาบันการเงิน