บขส.เตรียมรถรองรับเดินทางวันหยุด 28-31 ก.ค.นี้ 

ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 - 31ก.ค. บขส.ได้จัดรถโดยสาร กว่า 2,900 เที่ยว รองรับผู้โดยสารออกจาก​ ​กทม.​กว่า 30,000 คน​

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ระบุ ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 - 31ก.ค. บขส.ได้จัดรถโดยสาร กว่า 2,900 เที่ยว รองรับผู้โดยสารออกจาก​ ​กทม.​กว่า 30,000 คน​ ในวันที่ 27​ ก.ค. รวมถึงเที่ยวกลับ คาดว่าประชาชนจะเดินทางหนาแน่นในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม​ ได้จัดรถโดยสาร กว่า 2,900 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ประมาณกว่า 30,000 คน

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์