กสิกรไทยผนึก 6 องค์กร หนุนสร้าง “สังคมเติบโตยั่งยืน”

กสิกรไทยผนึก 6 องค์กร หนุนสร้าง “สังคมเติบโตยั่งยืน”

กสิกรไทย ร่วม 6 พันธมิตรชั้นนำ เปิดตัวตึก KLOUD by KBANK พื้นที่กรีน กลางใจสยาม เปิดกว้างจุดประกายไอเดีย นวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองกรีนโลกดิจิทัล หนุนร่วมสร้างสังคมเติบโตยั่งยืน

กสิกรไทยผนึก 6 องค์กร หนุนสร้าง “สังคมเติบโตยั่งยืน”        กระแสของ ESG หรือ Environmental, Social, Governance ที่เกี่ยวกับการตระหนักด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือว่ามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับ “ภาคธุรกิจ”ที่เริ่มตระหนัก ถึงความสำคัญของ ESG จนกลายเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น 

      เช่นเดียวกันกับ “ธนาคารกสิกรไทย” ที่ให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืน” หรือ Sustainability  มากขึ้น ผ่านหลายโครงการที่ธนาคารเข้าไปสนับสนุน ทั้งการสนับสนุนการธุรกิจโดยยึดหลัก ESG มากขึ้น ผ่านการสนับสนุนด้านสินเชื่อสำหรับธุรกิจที่ตระหนักเรื่อง ESG รวมออกพันธบัตร “กรีนบอนด์” ต่างๆ เพื่อสนับสนุน เจตนารมณ์ของธนาคาร ในผลักดัน “ความยั่งยืน” ไปสู่สิ่งแวดล้อม สังคมในระยะข้างหน้า 

กสิกรไทยผนึก 6 องค์กร หนุนสร้าง “สังคมเติบโตยั่งยืน”       ล่าสุด ที่ธนาคารกสิกรไทย จับมือกับพันธมิตร 6 องค์กรชั้นนำของเมืองไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ,บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน),บริษัท ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

       ในการสร้างสรรค์ Innovative Iconic Green Building โดยการเปิดตัวตึก “KLOUD by KBank” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต ต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’ สุดล้ำ ใจกลางสยามสแควร์
 

กสิกรไทยผนึก 6 องค์กร หนุนสร้าง “สังคมเติบโตยั่งยืน”      เพื่อหวังว่า “KLOUD” จะเป็นจุดเปลี่ยน และช่วยดึงพลังเทคโนโลยี และนวัตกรรม จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจด้วยแนวคิด “create YOURNiVERSE” ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ จุดประกายทั้งโอกาสใหม่ และความท้าทายใหม่ของการเป็นพลเมืองกรีนในโลกยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

      “ขัตติยา อินทรวิชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสมดุล พร้อมกับกลยุทธ์การเดินหน้าด้านการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ และการผนึกกำลังกับพันธมิตร เพื่อยกระดับองค์กร สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

      ซึ่งการร่วมกับ 6 พันธมิตรครั้งนี้ กสิกรไทยก็หวังว่าจะนำไปสู่ “ความยั่งยืนของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกอนาคตที่ดีกว่า” ได้ในระยะข้างหน้า

       เพราะวันนี้ ธนาคารตระหนักดีว่า การอยู่แบบเดิม ไม่ใช่วิถีที่ใช่อีกต่อไป แต่ธนาคารต้องอยู่แบบมีความหมาย โมเดิร์นขึ้น และมีแวลู มีค่ามากขึ้น จึงเป็นที่มาของการร่วมพลังร่วมกับ 6 พันธมิตรเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่สังคมมากขึ้น

      “ ESG ไม่ใช่แค่ CSR แต่เป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับการทำธุรกิจของทุกคนในเวลานี้ ต้องใช้ ESG เข้ามาเป็นทุกส่วนในการทำธุรกิจ ดังนั้นการร่วมมือกันแก้ปัญหา และสร้างสิ่งดีๆ ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อหวังว่า คนที่มองเห็นสามารถทำต่อ และต่อยอดต่อไปได้”

     ซึ่งตึก KLOUD ถือเป็นพื้นที่กรีน ที่เป็นอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% รวมถึงมีกระบวนการกำจัดขยะ อย่างมีระบบให้เกิดการรีไซเคิลอย่างครบวงจร อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่สนับสนุนให้ "ร้านค้าเล็กๆ มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น เหล่านี้สะท้อนความมุ่งมั่นของกสิกรไทยในการใช้ทรัพยากร “เพื่อสนับสนุนชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

    “บัณฑิต เอื้ออาภรณ์” อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของ ตึก KLOUD by KBank ได้แนวคิดในการออกแบบโดยนิสิตจุฬาฯ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม

      ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และได้เดินหน้าพัฒนาต่อยอดการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในพื้นที่สูงสุด 

       อาคาร KLOUD มีความล้ำสมัยจากแนวคิดของนิสิตจุฬาฯ ซึ่งเป็นผู้นำแห่งอนาคต หรือ Future Leaders จะเพิ่มสีสันทางด้านสถาปัตยกรรมให้กับพื้นที่สยามสแควร์โฉมใหม่ให้มีชีวิตชีวา และตอบโจทย์การใช้พื้นที่สยามสแควร์ยุคใหม่ได้อย่างดียิ่ง”

     “จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ” รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า พื้นที่ใจกลางเมือง สยามสแควร์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของการค้า และการศึกษาที่มีการขับเคลื่อนไม่หยุดนิ่ง

       ช่วย พัฒนาSiam Square Walking Street ให้มีความโดดเด่นทั้งด้านทัศนียภาพ ให้มีความทันสมัย สวยงาม เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับเยาวชนได้มาแสดงความสามารถพิเศษด้านต่างๆ พร้อมส่งเสริมย่านเศรษฐกิจ

     อีกทั้ง ยังเป็นที่สนับสนุน ธุรกิจร้านค้าต่างๆ ให้ขับเคลื่อนด้วยความแข็งแรงไปด้วยกัน เหล่านี้ก็เป็นการตอกย้ำให้สังคมยั่งยืนไปด้วยกันในระยะข้างหน้า

    “เกียรติชาย ไมตรีวงษ์” ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า องค์กรถือว่ามีส่วนร่วมสำคัญ ในการช่วยผลักดันให้เกิด “ความยั่งยืน” ในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะการมีบทบาทในการช่วย กำหนดมาตรฐานการวัดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความสำเร็จต่างๆ

       ไม่ว่าจะเป็นโครงการ แนวทาง และนโยบายใหม่ๆ ของโลก ซึ่งได้มารวมอยู่ในอาคารแห่งนี้  โดยสามารถที่จะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ และเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมคาร์บอนต่ำรูปแบบใหม่ ตัวแทนของความยั่งยืนต่อไป

      “คงกระพัน อินทรแจ้ง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GC" ให้ความสำคัญในการนำหลักความยั่งยืน มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

      ซึ่งครั้งนี้ GC ได้สนับสนุนนวัตกรรมระบบการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร “YOUเทิร์น Platform” ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง มีการนำเครื่องย่อยขยะ มาเป็นปุ๋ยชีวภาพ ช่วยนำเทคโนโลยีมารีไซเคิล แปรรูปพลาสติกใช้แล้วเป็น Upcycling Wall Decoration

      ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ ตึก KLOUD by KBank สามารถบรรลุเป้าหมาย Zero waste to landfill และเป็นต้นแบบอาคารยั่งยืนเพื่อขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป

      “นิธิ ภัทรโชค” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า ในโครงการ KLOUD by KBank ทาง SCG ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานอาคารอัจฉริยะเต็มรูปแบบ

     อาทิ SCG HVAC Air Scrubber ระบบที่ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 20% พร้อมบำบัดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

     และ ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ถึง 99% เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในอากาศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือครั้งนี้ แสดงถึงเป้าหมายในการทำให้อาคารสามารถประหยัดพลังงานไปพร้อมๆ กับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้งานอาคารทุกคน

     “สมชัย เลิศสุทธิวงค์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่า เราเชื่อว่าการทำงานโดยมีเป้าหมายไปสู่ความยั่งยืนคือ หัวใจสำคัญที่สุดของยุคนี้ และยิ่งเป็นการร่วมผนึกกำลังกันระหว่างพันธมิตรก็จะสามารถส่งต่อพลังไปสู่สังคมได้อย่างดี

        ดังนั้นหวังว่า การร่วมกับกสิกรไทยครั้งนี้ จะเป็นการผลักดันแนวคิดในการพัฒนาชุมชนและสังคมกรีนอย่างยั่งยืน โดยในตึก KLOUD by KBank เราได้วาง Digital Infrastructure ที่ดีที่สุด จากเครือข่ายอัจฉริยะ AIS 5G และ AIS Super Broadband พร้อม WIFI ทั้งอาคาร เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้พื้นที่นี้สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมไปถึงทำให้สามารถบริหารจัดการอาคาร จากเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ IoT พร้อมก้าวสู่ Digital Intelligent space ได้ตามเป้าหมาย

      "การทำธุรกิจ หรือการทำโครงการอย่างยั่งยืน ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ถึงสังคมด้วย ถึงเป็นการธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ไม่ใชคำนึงของตัวเอง และต้องทำเป็นอีโคซิสเต็ม ทำคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมกับพาสเนอร์"

      สุดท้ายแล้ว ตึก “KLOUD by KBank เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการด้วย 3 ไฮไลท์

     1. FREE ACCESS FOR CO-WORKING SPACE โดยเพิ่มเพื่อน Line: @KLOUDbyKBank และยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS และใช้ QR Code เพื่อสแกนเข้าตึก ใช้ลิฟต์ จองที่นั่ง และห้องประชุม เช็คที่ว่าง จองล่วงหน้าได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

     2. FREE BOOKING SPACE สามารถจองโต๊ะทำงาน ในรูปแบบนั่งเดี่ยว นั่งกลุ่ม หรือมากับเพื่อนกับห้องประชุมในรูปแบบส่วนตัว คลาสเรียน หรือจะจัดอีเวนต์ นั่งบนอัฒจันทร์ (Amphitheatre) รองรับได้ทุกความต้องการที่หลากหลาย

     3. FREE WIFI BY AIS 5G และ IoT TECHNOLOGY ท่องโลกออนไลน์ได้ไม่สะดุด กับอาคารที่ควบคุมและจัดการพื้นที่ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์