บังกลาเทศปรับลดภาษีนำเข้าข้าวนึ่งไทย

รัฐบาลบังกลาเทศได้ออกประกาศลดหย่อนภาษีนำเข้า และอากรนำเข้าข้าวนึ่งเหลือ 25% จากภาษี และอากรนำเข้าเต็ม 62.5% หรือลดลง 37.5% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ​ พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์  ระบุ รัฐบาลบังกลาเทศได้ออกประกาศลดหย่อนภาษีนำเข้าและอากรนำเข้าข้าวนึ่งเหลือ 25% จากภาษี และอากรนำเข้าเต็ม 62.5% หรือลดลง 37.5% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เนื่องจากปัจจุบันบังกลาเทศกำลังประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 8 ปี และผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์