MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ กับนักลงทุนทั่วไป ชูดอกเบี้ยอายุ 2 ปี 3.50% และ 3 ปี 3.80%

MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ กับนักลงทุนทั่วไป  ชูดอกเบี้ยอายุ 2 ปี 3.50% และ 3 ปี 3.80%

เมืองไทย แคปปิตอล เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ กับนักลงทุนทั่วไป อายุ 2 ปี และอายุ 3 ปี ชูดอกเบี้ย 3.50% และ 3.80% เสนอขายระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 22 - 23 สิงหาคม นี้ มั่นใจธุรกิจเติบโตมั่นคงต่อเนื่อง

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC กล่าวว่า  บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 3.50% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 3.80% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 22 - 23 สิงหาคม นี้

เผยอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้หรือ Investment Grade มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอ และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ

นายปริทัศน์  กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออก และเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยในครั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการประกอบธุรกิจและขยายกิจการของบริษัทต่อไป

"เรามีความมั่นใจว่าหุ้นกู้ของ MTC จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านๆ มา เนื่องจากธุรกิจของ MTC มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง โดยทริส มองว่าบริษัทมีสถานะกำไรที่ดี คุณภาพสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ตลอดจนแหล่งเงินที่หลากหลาย และสภาพคล่องที่เพียงพอ แม้จะมีข้อจำกัดจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยทริสมองว่าบริษัทจะยังคงดำรงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันต่อไปได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และเติบโตที่ระดับ 10-20% ต่อปี โดยมีปัจจัยมาจากสินเชื่อทะเบียนรถที่ยังมีความต้องการอยู่” 

MTC เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 6 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน ธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และนาโนไฟแนนซ์ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 6,161 สาขา เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 362 สาขา โดยบริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น และมีเป้าหมายจะขยายสาขาให้ถึง 6,500 สาขาภายในปี 2565 และ 7,200 สาขาในปี 2566 กระจายอยู่ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ

ปัจจุบัน MTC ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 30 บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการขยายสาขาที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน สร้างเข้มแข็งให้ธุรกิจในระยะยาวต่อไป

สำหรับสถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ มั่นใจว่า หุ้นกู้ MTC ที่จะเสนอขายภายในเดือนสิงหาคม นี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Investment grade มีโอกาส และมีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้ง MTC ยังคงความเป็นผู้นำในสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากสุดในประเทศไทย และมีจำนวนสาขามากถึง 6,161 สาขาทั่วประเทศ


สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 19 และ 22-23 สิงหาคม 2565 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการ การจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้ 

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร.1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)
-  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 0-2888-8888 กด 819
-  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร.0-2626-7777
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2009-8351-56

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์