SCGP ควักเงิน 2.8 พันล้าน ซื้อธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในเนเธอร์แลนด์

SCGP ควักเงิน 2.8 พันล้าน ซื้อธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในเนเธอร์แลนด์

“เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” ทุ่ม 2.8 พันล้าน ซื้อกิจการ “ธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์” โดยครอบคลุมทั้งกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิล ประเทศเนเธอร์แลนด์ หวังเพิ่มศักยภาพความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นตามพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า SCGP ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ใน Peute Recycling B.V. (Peute) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมทั้งกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิล ตั้งอยู่ที่ Dordrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการเข้าซื้อหุ้นข้างต้นได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว SCGP ได้ชำระเงินสำหรับการเข้าถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78.19 ล้านยูโร หรือประมาณ 2,875 ล้านบาท

ธุรกรรมข้างต้นเป็นการดำเนินการผ่าน SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGP ถือหุ้นทั้งหมด โดย SCGP จะเริ่มแสดงผลประกอบการของ Peute ในงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2565

ธุรกรรมข้างต้นจะช่วยให้ SCGP สามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นเสาหลักสำคัญสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ระยะยาวของ SCGP เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ การผลิตสินค้าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำตลอดจนธุรกิจโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าวัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่อง การลงทุนข้างต้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์รวมถึงการขยายเครือข่ายในการจัดหาของ SCGP เพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นตามพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลได้โดยตรงซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการรีไซเคิลในภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยแนวปฏิบัติที่ดี

ด้านการจัดการวัสดุใช้แล้วจากผู้ประกอบการในทวีปยุโรป Peute เป็นบริษัทรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามานานกว่า 60 ปี ปัจจุบัน Peute มีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล (Recovered Paper: RCP) ปริมาณ 1 ล้านตันต่อปีและพลาสติกรีไซเคิลปริมาณ 0.1 ล้านตันต่อปี

โดยมีโรงงานอยู่ที่ Dordrecht และมีแผนจะย้ายโรงงานไปยัง Alblasserdam ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือ Rotterdam เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาวัสดุรีไซเคิลอีกเท่าตัวรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน ในปี 2564 Peute มีรายได้ 249 ล้านยูโร (ประมาณ 9,160 ล้านบาท) กำไร 3.2 ล้านยูโร (ประมาณ 120 ล้านบาท) และมีสินทรัพย์ 52 ล้านยูโร (ประมาณ 1,930 ล้านบาท) ณ สิ้นปี ทั้งนี้Peute ยังสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจในทวีปยุโรป

SCGP มีการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง RCP ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ โดยปัจจุบัน SCGP มีการใช้ RCP 4.4 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ตามการขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น การขยายธุรกิจดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SCGP ในด้านเครือข่ายแหล่งวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล โดยช่องทางในปัจจุบันประกอบด้วยศูนย์จัดการวัสดุรีไซเคิลของ SCGP การจัดเก็บโดยตรงจากแหล่งวัตถุดิบหลักและคู่ค้าท้องถิ่น รวมถึงแหล่งวัตถุดิบนำเข้าที่หลากหลาย ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และโอเชียเนีย

SCGP มุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อกระแสความนิยมที่เปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมากขึ้น โดยนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ตลอดจนให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายอื่น ๆ โดยมีฐานการผลิตรวมกว่า 50 แห่งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปินส์มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสเปน SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (230,000 ล้านบาท)