กนอ.คาดนิคมฯ ทรัพย์สาครแล้วเสร็จ 3-5 ปี

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร จ.สมุทรสาคร​ คาดจะแล้วเสร็จภายใน 3 - 5 ปี จากการหารือกับผู้พัฒนานิคมฯ มีแนวทางที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)วีริศ อัมระปาล ระบุ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร จ.สมุทรสาคร​ คาดจะแล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี จากการหารือกับผู้พัฒนานิคมฯ มีแนวทางที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าชื่อถือแก่ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์