สำนักข่าวเนชั่น-ฐานเศรษฐกิจ รับโล่นายกฯ สื่อส่งเสริม-ป้องปรามภัยออนไลน์

สำนักข่าวเนชั่น-ฐานเศรษฐกิจ รับโล่นายกฯ สื่อส่งเสริม-ป้องปรามภัยออนไลน์

ชื่นชม สำนักข่าวเนชั่น-ฐานเศรษฐกิจ รับโล่นายกรัฐมนตรี สื่อส่งเสริม-ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์

นายกรัฐมนตรีมอบโล่ สื่อส่งเสริม-ป้องกันปราบปรามภัยออนไลน์ “สำนักข่าวเนชั่น-ฐานเศรษฐกิจ” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมระบุขอเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ทำงานในทุกระดับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อสารมวลชนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 70 คน/หน่วยงาน

สำนักข่าวเนชั่น-ฐานเศรษฐกิจ รับโล่นายกฯ สื่อส่งเสริม-ป้องปรามภัยออนไลน์

ทั้งนี้ เพจฐานเศรษฐกิจออนไลน์ โดยมีนายณัฐพล หวังทรัพย์ บรรณาธิการข่าวดิจิทัล และตัวแทนจากสำนักข่าวเนชั่น เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้จากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามภัยด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักข่าวเนชั่น-ฐานเศรษฐกิจ รับโล่นายกฯ สื่อส่งเสริม-ป้องปรามภัยออนไลน์

โดยขอให้ทุกคนร่วมกันรักษาความดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปด้วย พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ทำงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติ รวมทั้งผู้บริหาร เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในหน่วยงาน

ทั้งนี้ยอมรับว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิตของทุกคนมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและความมั่นคงของประเทศ และที่ผ่านมามีประชาชนได้รับผลกระทบและความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำนวนมาก

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด และเป็นประเด็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยมีนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี และดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ทั้งการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย มีความทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำให้การสืบสวนสอบสวน ป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหาย และบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

รวมทั้งบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ร่วมมือกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ประชาชนมีหลักคิด มีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง และสร้างความสงบสุขในสังคม