ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.2958 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2958 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.2958 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2958 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (6 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.2958 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (5 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.5916 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2958 บาท/ยูโร)