ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.017 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.313 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.017 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.313 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (6 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.017 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (5 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.704 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.313 บาท/ดอลลาร์)