พาณิชย์เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 19 ขายข้าวสารราคาถูก

พาณิชย์เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 19 ขายข้าวสารราคาถูก

พาณิชย์จับมือจับมือสมาคมโรงสีข้าว-ปั๊มน้ำมัน-สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจัดข้าวสารถุงราคาถูกขายทั่วประเทศผ่าน ปตท. -บางจาก-พีที และ Outlet ชุมชนกว่า 703 จุด กว่า 1.5 ล้าน กก. ราคาโดนๆ ลดสูงสุด 48%

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19 พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและผู้บริหารสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงพีที ที่สถานีให้บริการน้ำมันพีที สาขาบางใหญ่ 3 จ.นนทบุรี

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 19 จัดจำหน่ายข้าวถุงในราคาถูก โดยข้าวถุงที่จะนำมาจำหน่ายในโครงการนี้ประกอบด้วย ข้าวถุงขนาด 1 กก. 5 กก.แบะ 48 กก.รวม 228 ยี่ห้อ ปริมาณข้าวที่มาร่วมโครงการ มีจำนวน 1.5 ล้านกิโลกรัม หรือ 1,500 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมผสม 3.ข้าวขาว และ 4.ข้าวเหนียว เป็นต้น ราคาลดสูงสุดถึง 48% เฉลี่ยถุงละ 5-100 บาทต่อถุงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาด มีบางรุ่นลดสูงสุดถึง 98 บาท จุดจำหน่ายข้าวถุงราคาถูกมีทั้งสิ้นทั่วประเทศ 703 จุดและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้

พาณิชย์เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 19 ขายข้าวสารราคาถูก

 

สำหรับจุดจำหน่ายเริ่มต้น 703  จุดทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1.ปั๊มน้ำมัน 3 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ปั๊มน้ำมัน PTT Station 244 จุดทั่วประเทศ   ปั๊มน้ำมันพีที 193 และปั๊มน้ำมันบางจาก 43 จุด  2.กลุ่มโรงสีโกดังและร้านค้าของโรงสีมีทั่วประเทศ 46 แห่ง 3. พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไปจัดในชุมชนที่มีความเหมาะสม 77 จุดทั่วประเทศ 4.ผ่านรถโมบายพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน ที่จะตระเวนไปในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ในชุมชนใหญ่ที่เหมาะสมต่อไป

โดยจะเริ่มเฟสที่หนึ่งตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565 ถ้าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจะขยายเวลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป โดยผู้บริโภคและที่สนใจ ว่าจุดจำหน่ายทั้ง 703 จุดทั่วประเทศอยู่ที่ไหนบ้างให้ติดตามได้จากเว็บไซต์โมบายพาณิชย์ https://mobilepanich.com/  หรือที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน

“โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 19 ข้าวถุงราคาถูก ประสบความสำเร็จหรือเริ่มต้นได้เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคเอกชนประกอบด้วยสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และบริษัทปั๊มน้ำมันพีที ปตท.และบางจาก รวมทั้งบริษัทผลิตข้าวถุงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวนถึง 228 ยี่ห้อ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้บริโภคในยามที่ทุกคนอยากได้ข้าวสารถุงที่มีราคาถูกลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป”นายจุรินทร์ กล่าว