สังกะสี เมตริกตันละ 108,580.00 ทองคำ กรัมละ 2,034.10

สังกะสี เมตริกตันละ 108,580.00  ทองคำ กรัมละ	2,034.10

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สังกะสี เมตริกตันละ 108,580.00  ทองคำ กรัมละ	2,034.10