รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (5 กรกฎาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (5 กรกฎาคม 2565)

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2000-2150 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1350 ข้าวขาว 5% 1400-1420 ข้าวเหนียวนาปรังสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 65/66 2050-2150

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (5 กรกฎาคม 2565)