ตะกั่ว เมตริกตันละ 69,440.00 สังกะสี เมตริกตันละ 113,060.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 69,440.00 สังกะสี เมตริกตันละ 113,060.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ตะกั่ว เมตริกตันละ 69,440.00 สังกะสี เมตริกตันละ 113,060.00