ADVANC - โตและแกร่งขึ้น (5 กรกฎาคม 2565)

ADVANC - โตและแกร่งขึ้น (5 กรกฎาคม 2565)

เราปรับคำแนะนำ ADVANC ขึ้นเป็น ซื้อ จาก ถือ และ TP ขึ้นเป็น 253 บาท จาก 230 บาท จากการปรับ TP เป็นกลางปี 2023 และรวมผลจากการรวมการลงทุนใน TTTBB เราเชื่อว่าการเข้าซื้อนี้จะเพิ่มมูลค่าให้ ADVANC และกลายเป็นอันดับ 2 ในตลาด FBB

โดยมีความแข็งแกร่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่วยให้บริษัททำ cross-selling ได้ง่ายขึ้น ผลตอบแทนปันผล 4% ในปี 2022 ไม่ใช่เป็นผลจากการเข้าซื้อนี้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอัพไซด์ปันผลหาก ADVANC ขายทรัพย์สินเข้ากองทุนในอนาคต    

 

โทนบวกจากการประชุม

ประเด็นสำคัญจากการประชุมมีดังนี้; i) จะมีซินเนอร์ยีจากการควบรวมนี้ ได้แก่ cross-selling, การประหยัดจากขนาดจากการขึนเป็นอันดับ 2, การประหยัดต้นทุนจากค่าเช่า JASIF และงบลงทุนต่ำลง; ii) บริษัทเชื่อว่า กสทช. จะอนุมัติดีลการรวม ADVANC และ TTTBB เนื่องจากมีผู้ให้บริการ FBB มากกว่าในตลาดโทรศัพท์มือถือรวมถึง NT (ส่วนแบ่งตลาด 16%) และผู้เล่นรายเล็ก (11%) หลังดีลการรวม ADVANC และ TTTBB ส่วนแบ่งตลาดจะเป็น 35% ยังต่ำกว่า TRUE ที่ 38%; iii) เงินทุน 3.2 หมื่นลบ. มาจากสินเชื่อ สัดส่วน net debt ต่อ EBITDA (รวมสัญญาเช่าและหนี้ของคลื่นความถี่) จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5x จากปัจจุบัน 1.9x ยังต่ำกว่า covenant ที่ 3x และยังช่วยให้บริษัทจ่ายคงอัตราปันผลที่ 70%; iv) ดีลจะสร้างกำไรและมูลค่าส่วนเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ADVANC จากซินเนอร์ยีด้านรายได้และต้นทุน อย่างไรก็ตามกำไรส่วนเพิ่มจะมาจากการปรับโครงสร้างสัญญาเช่าระหว่าง TTTBB และ JASIF โดย ADVANC จะเสนอขอลดค่าเช่าในส่วน ประกันรายได้ค่าเช่า ตั้งแต่ตอนนี้จน ม.ค. 2032 และจะขยายสัญญาเช่าต่อไปอีก 6 ปีสิ้นสุด 2037 แต่การเจรจาต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วย JASIF

 

ดีขึ้นหลังการเข้าซื้อ TTTBB เนื่องจากซินเนอร์ยีในหลายส่วน

ดีลนี้ไม่ได้เป็นประเด็นใหม่ และเป็นข่าวในตลาดมาสักระยะหนึ่ง ราคาการเข้าซื้อไม่แพง สำหรับการเข้าซื้อ 8.1 พันบาท/ผู้ใช้ FBB (เทียบกับ 7.4 พันบาท/ผู้ใช้ของ TRUE) และราคาหน่วย JASIF มีส่วนลด 10% จากราคาปิด สะท้อนว่า ADVANC อาจเหนือกว่าในการปิดดีลนี้ ADVANC จะได้ประโยชน์จากดีลนี้ในหลายแง่; i) กลายเป็นอันดับ 2 ในตลาด FBB และมีการลงทุนที่ดี; ii) การเจาะตลาดต่างจังหวัด; iii) cross-selling กับ TTTBB เพื่อสร้างรายได้มากขึ้น; iv) ประหยัดต้นทุนดำเนินงานและงบลงทุน โดยส่วนหนึ่งมาจากการปรับโครงสร้างสัญญาค่าเช่า JASIF หากสำเร็จจะทำให้ TTTBB พลิกเป็นกำไรได้ทันที

 

ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ จาก ถือ ปรับ TP เป็น 253 บาทจาก 230 บาท

เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ จาก ถือ และ TP เป็น 253 บาทจาก 230 บาท โดย TP ที่เพิ่มขึ้น 50% มาจากการ roll-over เป็น TP ณ กลางปี 2023 จากสิ้นปี 2022 และ 50% มาจากการรวผลของดีลนี้ เราแนะนำ ซื้อ เนื่องจาก ADVANC จะมีตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นหลังการควบรวมและช่วยป้องกันการดึงผู้ใช้บริการจากหาก DTAC และ TRUE ควบรวมสำเร็จ เราเชื่อว่าการเข้าซื้อ TTTBB และ JASIF จะไม่กระทบอัตราการจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทจะใช้สินเชื่อในดีลนี้ เราคงคาดการณ์ปันผลปี 2022 ที่ 4.2% ผลตอบแทนปันผลหากปรับขึ้นในอนาคตหากบริษัทตัดสินใจขายทรัพย์สินให้ JASIF