ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.5746 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0639 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.5746 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0639 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (4 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.5746 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (1 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.5107 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0639 บาท/ยูโร)