กรมเจ้าท่าเพิ่มดีกรีคนเรือไทยป้อนตลาดโลก

กรมเจ้าท่าได้เร่งแผนขับเคลื่อนการยกระดับ ผลิตบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี​ ให้เพียงพอกับตลาดการเดินเรือและการเติบโตของระบบขนส่งทางน้ำ

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ​ สมชาย สุมนัสขจรกุล ระบุ กรมเจ้าท่าได้เร่งแผนขับเคลื่อนการยกระดับ ผลิตบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี​ ให้เพียงพอกับตลาดการเดินเรือและการเติบโตของระบบขนส่งทางน้ำ​ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามอนุสัญญา STCW 2010