เกียรตินาคินภัทร ผนึก เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ลุยตลาดประกันสุขภาพครึ่งปีหลัง

เกียรตินาคินภัทร ผนึก เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ลุยตลาดประกันสุขภาพครึ่งปีหลัง

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เผยโควิด-19 เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพเพิ่มขึ้นเดินหน้าลุยตลาดประกันสุขภาพครึ่งปีหลัง ผนึกกำลัง “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” ส่งประกันสุขภาพ “KKPGEN PREFERRED HEALTH” เจาะตลาดสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในช่วงปี 2564-2565 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มดีขึ้น พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากโดยหันมาวางแผนชีวิตอย่างรอบด้านมากขึ้น ออกจากกรอบเดิมๆ มาสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงมีความสนใจทำประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

บริษัทจึงได้ร่วมมือกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH ซึ่งถูกออกแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้า โดยสามารถเลือกแผนได้หลากหลายตามผลประโยชน์ที่ต้องการ” 

เกียรตินาคินภัทร ผนึก เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ลุยตลาดประกันสุขภาพครึ่งปีหลัง

ประกันสุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH มีจุดเด่นที่มอบผลประโยชน์รวมรายปีสูงสุดหลักล้าน (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก) ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาแบบผู้ป่วยใน ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าผ่าตัด โดยค่าห้องสูงสุด 5,000 บาท/ วัน และค่าห้อง ICU สูงสุด 10,000 บาท/ วัน รวมไปถึงค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อปี สูงสุด 5,000 บาท

พร้อมความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) แบบเลือกได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มแผนความคุ้มครอง OPD  1,000/ 1,500/ 2,000 บาท ต่อวัน ตามความต้องการ  และมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ 50,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

นอกจากนี้ลูกค้ายังได้รับความสะดวกสบายด้วยบริการออนไลน์จากแอปพลิเคชัน Generali 365 สำหรับแสดงสิทธิเข้ารักษาโดยไม่ต้องพกบัตรประกัน บริการค้นหาโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายที่มีมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบผลประโยชน์คงเหลือของกรมธรรม์ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ นายบัณฑิต 

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าลูกค้า ให้ความสนใจกับความคุ้มครองด้านสุขภาพมากขึ้น เพราะหลายท่านมองว่าการปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) ด้วยหลักประกันทางสุขภาพมีความสำคัญไม่แพ้การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) เพื่อลดความเสี่ยงที่ต้องสูญเสียรายได้ไปกับค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

อีกทั้งสถานการณ์    โควิด-19 ยังทำให้ตระหนักว่าสังคมอาจต้องเผชิญกับโรคร้ายใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต และอาชีพได้ทุกเมื่อ แผนประกันสุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH แบบใหม่นี้ มีข้อดีคือความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานที่จำเป็น

ทั้งยัง ออกแบบมาให้ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลายตามความต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หรือเติมเต็มความคุ้มครองด้านสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ลูกค้าแทบทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท หรืออาชีพอิสระก็สามารถใช้ KKPGEN PREFERRED HEALTHปกป้องความมั่งคั่ง สร้างหลักประกันทางสุขภาพได้ 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์