อสังหาฯหนุนยืดลดค่าโอน-จดจำนองผ่อนมาตรการ LTVต่อสู้เงินเฟ้อ-ดบ.ขาขึ้น

อสังหาฯหนุนยืดลดค่าโอน-จดจำนองผ่อนมาตรการ LTVต่อสู้เงินเฟ้อ-ดบ.ขาขึ้น

นายกสมาคมอสังหาฯหนุนคลัง- ธปท.ยืดลดค่าโอน-จดจำนอง,ผ่อนมาตรการ LTVต่อ สู้ภาวะเงินเฟ้อ-ดบ.ขาขึ้น แนะขยายเวลามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯป้องกันกำลังซื้อสะดุด

นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ กรรมการ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  กล่าวว่า  เห็นด้วยกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ ขยายเวลามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง และมาตรการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย( แอลทีวี) ที่กำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน  เป็น100% (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน)ที่จะสิ้นสุดมาตรการปลายปี 2565 นี้ออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปี

ทั้งนี้เนื่องจาก ยังมีปัจจัยลบจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือน ผลกระทบจากโควิด-19   ที่สำคัญผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้น ได้กระทบต่อต้นทุนราคาน้ำมันและพลังงานพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินเฟ้อและต้นทุนสินค้าบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ14ปี ที่มาจาก  Cost-push Inflation  ซึ่งเป็นเงินเฟ้อที่ไม่ได้เกิดจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือ Demand-pull Inflation ทำให้กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง 

แนวโน้มของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้ผู้บริโภคชะลอการ ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยออกไป นอกจากนี้สถาบันการเงินเริ่มปรับลดผลิตภัณฑ์ที่เสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate) เช่นเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก เหลือเสนอดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 6-12 เดือน หรือพิจารณาเป็นรายกรณี ย่อมส่งผลกระทบต่อดีมานด์อสังหาฯในช่วงครึ่งปีหลัง ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจอสังหาฯเพราะปัจจัยเหล่านี้จะฉุดกำลังซื้อบ้านและคอนโดครึ่งปีหลัง


"ผมจึงเห็นด้วยที่ขยายเวลามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง และมาตรการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย( แอลทีวี) เพราะจะช่วยสร้างบรรยากาศการซื้อ-ขายที่ดี เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นเครื่องตัวยนต์สำคัญที่รัฐบาลใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ นอกจากการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน"

อสังหาฯหนุนยืดลดค่าโอน-จดจำนองผ่อนมาตรการ LTVต่อสู้เงินเฟ้อ-ดบ.ขาขึ้น

นายมีศักดิ์   กล่าวว่า รัฐบาลควรประกาศขยายเวลามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ออกมาทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้การดำเนินงานไร้รอยต่อ มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดกำลังซื้อสะดุด ตลาดอสังหาฯชะงักส่งผลกระทบการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ยิ่งในสถานการณ์ปัจจัยลบรอบด้าน