JMART ส่งบริษัทย่อย จ่อเปิด JFIN Chain 17 ก.ค.65 นี้ ทำราคา JFIN พุ่ง16.17 %

JMART ส่งบริษัทย่อย จ่อเปิด JFIN Chain 17 ก.ค.65 นี้ ทำราคา JFIN พุ่ง16.17 %

JMART ส่งบริษัทย่อย J Ventures จ่อเปิด JFIN Chain วันที่ 17 ก.ค.65 ด้วยระบบ Proof-of-Stake ผู้ถือเหรียญ JFIN สามารถ Stake ได้ และตั้งบริษัทใหม่ JDN ดูแลระบบบล็อกเชน - ราคาเหรียญคริปโทสัญชาติไทย ปรับตัวสูงขึ้น 16.17 % ที่ระดับ 26.26 บาท หลังประกาศข่าวได้ไม่นาน

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ JVC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล ภายใต้ชื่อ "JFIN Token" ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

โดยมีวัตถุประสงค์ ณ เวลานั้น เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการกู้ยืมระหว่างบุคคล หรือ Peer-to-peer Lending Platform ที่มีการตรวจสอบยืนยันการทำธุรกรรม (Validate) และจัดเก็บข้อมูลบนระบบบล็อกเชน โดยมี JFIN Token เป็นค่าธรรมเนียม (Gas Fee) ในการใช้ระบบบล็อกเชนดังกล่าว 

รวมทั้ง JFIN Token ที่ได้รับมาจากผู้ใช้ระบบบล็อกเชนก็จะนำไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้ผู้ใช้ที่เข้ามาร่วมตรวจสอบยืนยันการทำธุรกรรม (Transaction Validator) ภายใต้แนวคิด Proof-ofStake (POS) นั้น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ JVC ครั้งที่ 4/2565 ได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุง White Paper ของ JFIN Token (ฉบับที่ 3) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบล็อกเชนแบบ Proof-of-Stake ที่พัฒนาขึ้นโดย JVC ภายใต้ชื่อ "JFIN Chain"

โดยมี Consensus Protocol แบบ Proof-of-Stake (POS) และรองรับ smart contract ตามมาตรฐาน Ethereum Virtual Machine ซึ่งทำให้สามารถนำ Application เดิมที่อยู่บน EVM มาใช้งานบนระบบบล็อกเชน JFIN Chain ได้ทันที

รวมทั้งการจัดสรร JFIN Token จำนวนหนึ่งเพื่อใช้เป็น Block Reward และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชันแบบไร้ตัวกลาง (DApps) ที่จะมาใช้งานบนระบบบล็อกเชน JFIN Chain ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ โดยในการนี้ JVC ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรับโอนระบบบล็อกเชน JFIN Chain ให้กับบริษัทดังกล่าว

โดยมีชื่อว่า บริษัท เจดีเอ็น จำกัด หรือ JDN ธุรกิจพัฒนาระบบซอฟร์แวร์ เพื่อทำหน้าที่ช่วยควบคุมดูแลและบริหารจัดการ JFIN Chain ทำหน้าที่เฉพาะและรวมศูนย์ในการดูแล ส่งเสริม ต่อยอดศักยภาพและพัฒนาการของ JFIN Chain เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและธุรกิจในอนาคต

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ JVC ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติ White Paper ของ โครงการ JFIN Token (ฉบับที่ 3) ดังกล่าว และในวันนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) JVC ได้เผยแพร่รายละเอียดของ White Paper ของโครงการ JFIN Token (ฉบับที่ 3) นี้ บนเว็บไซต์ www.jfincoin.io เพื่อให้ผู้ถือ JFIN Token สามารถศึกษา รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ระบบบล็อกเชน JFIN Chain จะเริ่มทำงานในวันที่ 17 กรกฏาคม 2565   

    ราคาเหรียญ JFIN ณ วันที่ 3 ก.ค.2565 ปรับตัวสูงขึ้น 16.17%  ที่ระดับสูงสุด 26.26 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง บนศูนย์ซื้อขายบิทคับ

JMART ส่งบริษัทย่อย จ่อเปิด JFIN Chain 17 ก.ค.65 นี้ ทำราคา JFIN พุ่ง16.17 %