AEONTS ประมาณการ 1Q65/66F: ดีขึ้นเล็กน้อย

AEONTS ประมาณการ 1Q65/66F: ดีขึ้นเล็กน้อย

เราคาดว่าสินเชื่อของ AEONTS จะขยายตัว 2% QoQ และ 7% YoY ใน 1Q65/66F สอดคล้องกับประมาณการทั้งปีของเราที่ 8% YoY (บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ 7-10% YoY) โดยสาเหตุสำคัญมาจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในประเทศที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ธุรกิจในกัมพูชา (5% ของสินเชื่อรวม) ยังฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น ในขณะที่ธุรกิจในลาวและเมียนมาร์ยังคงอ่อนแอ เราคาดว่า yield สินเชื่อจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 40bps QoQ แต่จะลดลง 10bps YoY ในขณะที่คาดว่าต้นทุนทางการเงินจะเพิ่มขึ้น 12bps QoQ เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นจากการ refinance แต่จะลดลง 25bps YoY เราคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าสัดส่วน C/I จะลดลงเหลือ 38.0% ใน 1Q65/66F เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น (จาก 38.2% ใน 4Q64/65 และ 38.1% ใน 1Q64/65)

 

ขาย NPL ออกไป 1.0 พันล้านบาท จะช่วยหนุนรายได้ ในขณะที่ credit costs ลดลงเล็กน้อย

เราคาดว่าบริษัทจะบันทึกกำไรจากการขาย NPL 105 ล้านบาท จากการขาย NPL ใน 1Q65/66 ทำให้ NPL ratio ทรงตัวอยู่ที่ 4.9% เท่ากับใน 4Q64/65 ในขณะที่สัดส่วน coverage ratio จะอยู่ที่ 241% (จาก 249% ใน 4Q64/65 และ 225% ใน 1Q64/65) เราคาดว่า credit costs จะลดลงเหลือ 6.8% เนื่องจากมีการชำระคืนหนี้เพิ่มขึ้นจากการกลับมาเปิดประเทศ จาก 7.1% ใน 4Q64/65 และ 5.7% ใน 1Q64/65

 

 

 

คาดว่ากำไรสุทธิใน 1Q65/66F จะอยู่ที่ 1.0 พันล้านบาท (+10% QoQ, -13% YoY)

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ AEONTS ใน 1Q65/66F จะอยู่ที่ 1.0 พันล้านบาท (+10% QoQ, -13% YoY) โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น QoQ จะสะท้อนถึงสินเชื่อที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง, รายได้พิเศษจากการขาย NPLs, และ credit costs ที่ลดลงเล็กน้อย ส่วนกำไรที่ลดลง YoY จะเป็นเพราะฐานที่ต่ำจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองใน 1Q64/65 แต่หากไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรอง เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q65/66F จะเพิ่มขึ้น 2% QoQ และ 7% YoY

 

Valuation and action

เรายังคงราคาเป้าหมายปี FY2566 เอาไว้ที่ 216 บาท (P/E ที่ 12.5x) และยังคงคำแนะนำถือ AEONTS

 

Risks

เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า, ความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ของทางการกดดัน yield สินเชื่อ, NPLs เพิ่มขึ้น