จดทะเบียนธุรกิจใหม่​ เดือนพ.ค.​ มูลค่ากว่า​ 1.4 หมื่นล้านบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนธุรกิจใหม่​ เดือนพ.ค.​ จำนวน 5,917 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวนกว่า​ 14,357 ล้านบาท​


รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จิตรกร ว่องเขตกร ระบุ​ การจดทะเบียนธุรกิจใหม่​ เดือน​พ.ค. จำนวน 5,917 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน กว่า​ 14,357 ล้านบาท​ ธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 543 ราย คิดเป็น 9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 382 ราย คิดเป็น 6% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร  225 ราย คิดเป็น 4%

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์