ธพว.ผนึกรัฐ-เอกชน​ แปลงเครื่องจักรเป็นทุน

ธพว.ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นารถนารี รัฐปัตย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม /สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงไทย​ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน​ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์