เริ่มพรุ่งนี้! โรงจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย 3 เดือน

โรงจำนำ กทม. ปรับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ พร้อมขยายตั๋วรับจำนำ กระตุ้นเศรษฐกิจคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเริ่มการลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้

โรงรับจำนำ กทม. ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) นโยบายด้านเศรษฐกิจดี ซึ่งเป็นการส่งเสริมคนกรุงเทพมหานครให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเป็นการเพิ่มอิสระทางการเงินให้กับคนกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำเงินทุนไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่
เพิ่มคุณภาพชีวิตครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน โรงรับจำนำ กทม. ลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ และขยายอายุตั๋วรับจำนำ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเริ่มการลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 บาท ต่อเดือน

(โดยจำกัดวงเงินจำนำไว้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย (บุคคล) และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง)

เงินต้น 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท ต่อเดือน

เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาท ต่อเดือน

ขยายอายุตั๋วรับจำนำ “กระตุ้นเศรษฐกิจคนกรุง” จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 6 เดือน 30 วัน

ทั้งนี้สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ โรงรับจำนำ กทม. ทั้ง 21 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร