ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.2641 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.4025 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.2641 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.4025 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (29 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.2641 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (28 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.6666 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.4025 บาท/ยูโร)