“สิงห์ เอสเตท”เตือน!ระวัง“มิจฉาชีพ”แอบอ้างชวนเปิดพอร์ตลงทุน

“สิงห์ เอสเตท”เตือน!ระวัง“มิจฉาชีพ”แอบอ้างชวนเปิดพอร์ตลงทุน

“สิงห์ เอสเตท”เตือนอย่าหลงเชื่อ “มิจฉาชีพ” แอบอ้างชวนชื่อบริษัทฯ เพื่อหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์

เรื่อง  แถลงการณ์จาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) กรณีมีผู้แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์

 

เรียน  ท่านสื่อมวลชนที่เคารพ


จากกรณีที่มีผู้ไม่หวังดี แอบอ้างชื่อ บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ รูปผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลหรือภาพต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้บนช่องทางสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media and Social Networking) เพื่อหลอกลวงและชักชวนให้ประชาชนหลงเชื่อเพื่อเข้าร่วมลงทุนซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังกล่าว


ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด และขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำธุรกิจในลักษณะดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง และอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างจากกลุ่มมิจฉาชีพ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ เท่านั้น

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

“สิงห์ เอสเตท”เตือน!ระวัง“มิจฉาชีพ”แอบอ้างชวนเปิดพอร์ตลงทุน “สิงห์ เอสเตท”เตือน!ระวัง“มิจฉาชีพ”แอบอ้างชวนเปิดพอร์ตลงทุน