ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.259 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.157 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.259 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.157 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (28 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.259 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.416 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่า 0.157 บาท/ดอลลาร์)