COM7 เป็นโอกาสให้เข้าซื้อสะสม (27 มิ.ย. 65)

COM7 เป็นโอกาสให้เข้าซื้อสะสม (27 มิ.ย. 65)

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ COM7 ใน 2Q65F จะอยู่ที่ 787 ล้านบาท (+34% YoY, ทรงตัว QoQ) โดยกำไรจากยอดขาย และ margin ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิในงวด 1H65F อยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท (+36%YoY) คิดเป็น 45% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเรา

คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น YoY

เราคาดว่ายอดขายของ COM7 ใน 2Q65F จะอยู่ที่ 1.38 หมื่นล้านบาท (+19% YoY, -9% QoQ) ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายในงวด 1H65F อยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท (+21% YoY) คิดเป็น 47% ของประมาณการยอดขายปีนี้ของเรา โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง YoY จะมาจาก i) การขยายสาขาร้าน (+17%YoY จาก 920 ร้านใน 1Q64 เป็น 1,076 ร้านใน 1Q65) ii) ฐานที่ต่ำจากการใช้มาตรการ lockdown ใน 2Q64 (ประมาณ 50% ของสาขาร้านทั้งหมดต้องดำเนินการตามมาตรการ lockdown บางส่วนใน 2Q64) และ iii) ปัญหาสินค้าขาดแคลนคลี่คลายลงไป ในขณะเดียวกัน เราคาดว่ายอดขายที่ลดลง QoQ ส่วนหนึ่ง
จะเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลใน 1Q65 (ช้อปดีมีคืน)

 

อัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของ COM7 ใน 2Q65F จะอยู่ที่ 14.0% (+0.5ppts YoY, +0.3ppts QoQ) ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในงวด 1H65F อยู่ที่ 13.8% (+0.6ppts) ใกล้เคียงกับสมมติฐานปีนี้ของเราที่ 13.9% ทั้งนี้ เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นเพราะ product mix ดีขึ้น ในขณะที่คาดว่าสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายใน 2Q65F จะอยู่ที่ 7% (จาก 7.6% ใน 2Q64 และ 7.1% ใน 1Q65) จากการคุมต้นทุน

 

 

 

ราคาหุ้นน่าสนใจ

ราคาหุ้น COM7 ร่วงลงมาแล้วประมาณ 26% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็นเพราะหุ้นถูกถอนออกจาก SET50 (สำหรับช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เรายังคงมองบวกกับกลยุทธ์ธุรกิจที่ COM7 ดำเนินอยู่ อย่างเช่น การขยายสาขาร้าน การขยายธุรกิจ e-commerce และ โครงการด้านการเงิน ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบกำไรของบริษัทมักจะเน้นหนักในช่วงหลังของปี ดังนั้น เราจึงยังคงประมาณการยอดขายและกำไรของปี 2565-2566 เอาไว้เท่าเดิม (peak season จะอยู่ในไตรมาสที่สี่ดังแสดงใน Figure 2-3) เราคิดว่าราคาปิดล่าสุดเป็น ระดับที่น่าสนใจ โดยคิดเป็น PER ที่ 22.0x ในขณะที่ ROE โดดเด่นอยู่ที่ประมาณ 60% (เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่ม commerce ที่เราศึกษาอยู่ที่ 15%) เรามองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อสะสมเพื่อดักหน้าแนวโน้มที่แข็งแกร่งใน 2H65

COM7 เป็นโอกาสให้เข้าซื้อสะสม (27 มิ.ย. 65) COM7 เป็นโอกาสให้เข้าซื้อสะสม (27 มิ.ย. 65)

 

Valuation & action

เรายังคงคำแนะนำซื้อ COM7 และประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 52.00 บาท อิงจาก PER เท่าเดิมที่ 36.0x (ค่าเฉลี่ยย้อนหลังของหุ้นในกลุ่ม +1.0 S.D.)

 

Risks

อุปสงค์ smartphones ต่ำเกินคาด, รายได้จากการขายอุปกรณ์เสริมต่ำกว่าที่คาดไว้, และมีการจัดรายการส่งเสริมการขายมากกว่าที่คาดไว้