สสว. ยกทัพธุรกิจดิจิทัล ออกงาน FTI EXPO 2022 ดันดิจิทัลทรานส์ฟอร์มยกระดับ SME

สสว. ยกทัพธุรกิจดิจิทัล ออกงาน FTI EXPO 2022 ดันดิจิทัลทรานส์ฟอร์มยกระดับ SME

สสว. ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ ยกขบวนผู้ประกอบการด้านดิจิทัลชั้นนำของไทย และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาจัดแสดงในงาน FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry หนุนผู้ประกอบการชาวไทยปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัล

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และพันธมิตรองค์กรชั้นนำ พาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ขึ้นทะเบียน Thai SME GP และได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ มาร่วมออกบูธในงาน FTI Expo 2022 - SHAPING FUTURE INDUSTRIES for STRONGER THAILAND ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งภายในงาน FTI Expo 2022 ในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้แสดงศักยภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำหน้า มาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) พร้อมนำเสนอทิศทาง มุมมอง กลยุทธ์ใหม่ๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์ธุรกิจ รวมทั้งการแสดงสินค้าและนวัตกรรม การประชุมสัมมนา และการเจรจาธุรกิจ เพื่อนำประเทศไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 

โดยภายในงานยังได้มุ่งเน้นในการยกระดับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับวิถีชีวิตไปสู่โลกแห่งดิจิทัล โดยได้จัดมหกรรมงานแสดงสินค้านวัตกรรมล้ำๆ แห่งยุค เลือกชมสินค้าและบริการดิจิทัลภายใต้ Concept SME Digital Transformation for The Future ที่บูธ THAI SME-GP (A302-A) โดย สสว. ได้นำผู้ประกอบการด้านดิจิทัลมาร่วมงานจัดแสดงสินค้ากว่า 10 กิจการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. Digital for Life เช่น ระบบวัดคุณภาพอากาศ สินค้าการแพทย์ ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น และมีสุขภาพที่ดี  

2. Digital for Future เช่น เทคโนโลยี Virtual Reality Metaverse ซึ่งจะช่วยนำภาคธุรกิจไปสู่โลกแห่ง Metaverse และ

3. Digital for Business เช่น เทคโนโลยี Smart farming และ Drone 4.0 ที่จะช่วยยกปรับโฉมหน้าการทำเกษตรไปสู่แพลตฟอร์มสมัยใหม่ที่ ประหยัด ง่าย และให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
 

นอกจากนี้ สสว. ยังได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , แอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ และการบริการ ตลอดจนระบบ IoT และเซนเซอร์ต่างๆ ที่จะช่วยปรับปรุงโรงงานไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และยังมีเทคโนโลยี   Smart Device และ Gadget สุดล้ำที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการชาวไทย เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าสู่โลกดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และใช้ประโยชน์จะเทคโนโลยีดิจิทัล ที่วิ่งบนระบบเครือข่าย 5G ซึ่งจะทำให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

"เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล มาเดินชมงาน เพื่อหาสิ่งใหม่ๆไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง และเชิญชวนกลุ่มนักศึกษา มาหาข้อมูลเปิดโลกใหม่ๆ ด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อเป็นไอเดียในการนำไปประกอบอาชีพ หรือ ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งชวนหน่วยงานภาครัฐ มาหาผู้ประกอบการทางธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกในการปรับปรุงการดำเนินงานภายใต้นโยบายการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล"

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์