ราชกิจจาฯ ประกาศ 'ถอดแมสก์ - ใส่แมสก์'​ โดยสมัครใจ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำเรื่องของการ "ถอดแมสก์" หรือหน้ากากอนามัย หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายถอดแมสก์ได้โดยสมัครใจ และเริ่มมีผลทันที เปิดคำแนะนำถอดเมื่อไหร่ ใครควรใส่ตลอด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำเรื่องของการ "ถอดแมสก์" หรือหน้ากากอนามัย หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายถอดแมสก์ได้โดยสมัครใจ และเริ่มมีผลทันที เปิดคำแนะนำถอดเมื่อไหร่ ใครควรใส่ตลอด

 

 

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์