“สารัชถ์” ควักเงินซื้อหุ้น GULF 1.5 ล้านหุ้น มูลค่า 70.87 ล้านบ.

“สารัชถ์” ควักเงินซื้อหุ้น GULF 1.5 ล้านหุ้น มูลค่า 70.87 ล้านบ.

ก.ล.ต. เผย “สารัชถ์ รัตนาวะดี” ควักเงินซื้อหุ้น “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” เพิ่มอีก 1.5 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 70.87 ล้านบาท

ข้อมูลรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) เปิดเผยว่า นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้เข้าซื้อหุ้น GULF เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 จำนวน 1,500,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 47.25 บาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 70.87 ล้านบาท ซึ่งก่อนทำรายการมีหุ้นจำนวน 566,503,277 หุ้น และ หลังทำรายการมีหุ้นจำนวน 568,003,277 หุ้น

โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Auto Matching) (บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)