“ออมเพิ่มสุข” บนวอลเล็ต สบม. เต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทแล้ว

“ออมเพิ่มสุข” บนวอลเล็ต สบม. เต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทแล้ว

“ออมเพิ่มสุข” บนวอลเล็ต สบม. เต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทแล้ว พบกันอีกครั้ง 15 มิ.ย.นี้ ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จำหน่ายได้ครบวงเงินเรียบร้อยแล้วในวันแรกของการจำหน่าย

สบน.ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์  รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. โดยจะมีการจำหน่ายพันธบัตรอีกครั้ง วงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

แบ่งเป็น (1) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2565 จำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี

โดยจะจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึงวันที่ 19 มิ.ย.2565 และเริ่มจำหน่ายแบบไม่จำกัดวงเงินตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2565 ภายใต้วงเงินที่เหลือจากช่วงแรก

และ (2) เริ่มวันที่ 20 มิ.ย. 2565 จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.30% ต่อปี  ผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์