"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 13 มิถุนายน 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 13 มิถุนายน 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 13 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ อัปเดตล่าสุดจากปั๊มขยับเท่าไหร่ ?

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (13 มิ.ย.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.55 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.28 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 51.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 13 มิถุนายน 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (13 มิ.ย.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.28 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 13 มิถุนายน 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น.

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) ( 13 มิ.ย.65 เวลา 07:00 น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 44.94 บาท
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 45.78 บาท 
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.05 บาท 
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 53.54 บาท 
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.44 บาท
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.44 บาท 
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.44 บาท
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.44 บาท
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 50.89 บาท

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 13 มิถุนายน 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น.

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน ข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่