"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 11 มิ.ย.2565 ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์จาก 4 ปั๊มใหญ่

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 11 มิ.ย.2565 ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์จาก 4 ปั๊มใหญ่

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวลง 1 ดอลล์กังวลเงินเฟ้อสหรัฐ

- รัฐคาด 2 เดือนวิกฤติน้ำมันปาล์มคลี่คลาย

- วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน (10 มิ.ย. 65)

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 11 มิถุนายน 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.55 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.28 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 51.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 11 มิถุนายน 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.28 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 11 มิ.ย.2565 ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์จาก 4 ปั๊มใหญ่

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 11 มิถุนายน 2565 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 44.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 45.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.05 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 53.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 50.89 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 11 มิ.ย.2565 ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์จาก 4 ปั๊มใหญ่

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 11 มิถุนายน 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.28 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 52.46 บาท/ลิตร